Törvénygyártók Boek Dwnloaden -> boek -> Een leven lang inzetbaar? pdf PDF Een leven lang inzetbaar? Annet H. de Lange ; Beatrice I.J.M. van der Heijden - windgankingra boek Törvénygyártók Boek Dwnloaden
torvenygyartok.hu Törvénygyártók Boek Dwnloaden

Een leven lang inzetbaar?

13688


PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Annet H. de Lange ; Beatrice I.J.M. van der Heijden

Boek Een leven lang inzetbaar? PDF online


Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer met aandacht voor het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan, verder op weg helpen met het doorgronden van het thema en leveren we samen met de andere auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid. Meer specifiek staan we stil bij onderwerpen als: 1. Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk? 2. Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid? 3. Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)? 4. Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren? 5. Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk? 6. Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers? 7. Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers? 8. Wat is de rol van Human Resource Management en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers? 9. Wat zijn mogelijke doorwerkroutes voor 65-plus werknemers en welke activiteiten ondernemen zij in hun vrije tijd? 10. Participatiewet: wat kunnen wij leren van praktijkvoorbeelden (Enspiratie)? 11. Wat kunnen we leren uit 'best practice' voorbeelden van Achmea, Schouten en Nelissen en Loyalis? 12. Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheid beleid eruit? 13. Vitaliserend leiderschap: wat is het precies? 14. Hoe weerbarstig is de praktijk? 15. Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werknemers? Het boek is geschreven voor met name werkgevers, (lijn)managers, personeelsfunctionarissen en alle mensen die werkzaam zijn dan wel het uitoefenen van een of meerdere functie ambiëren, maar ook geschikt voor HBO of WO studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan. U kunt daarom in dit handboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, 'best practices' en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheid beleid. Het boek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en 'evidence-based' gegevens uit de praktijk te presenteren.


Een leven lang duurzaam inzetbaar? Annet de Lange is werkzaam als Lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de Universiteit Tilburg en voert de komende 10 jaar samen met Uitzendbureau 65plus onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van 65plus medewerkers zie www.annetdelange.nl voor haar CV. Samenvatting Een leven lang inzetbaar HFST 3 6 en 8 en andere samenvattingen voor Participatie en Vitaliteit Human Resource Management. Deze 2e herziene druk bevat belangrijke actuele cijfers over. Epic Minecraft bouwt tutorial. Banen in Engels literatuuronderzoek. Auteur Annet H.


Een Leven Lang Inzetbaar

Buy Een leven lang inzetbaar? duurzame inzetbaarheid op het werk interventies best praticesen integrale benaderingen 01 by Lange Annet H. Denk aan uitleg over een leven lang inzetbaar duurzame inzetbaarheid HRM samenvatting employability samenvatting een leven lang inzetbaar samenvatting HBO Employability. Details expandmore expandless 3769 Excl. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?. Alabama Connections Academy-inschrijving. Dit proces is eenvoudig te voltooien op alle gangbare browsers. Leven lang inzetbaar Hoofdstuk 19. - (E) Microbiologie, B. hoofdstuk duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk bent of de werknemer aan zet? cijfers arbeidsparticipatie nederland versus europa nederland . UGE-beleid voor dubbele majors en dubbele graden. Ga naar https://otago. Een leven lang inzetbaar? is een uitgave van Vakmedianet in Alphen aan den Rijn. - Toegang tot Zoom gebruiksrapporten. Een leven lang inzetbaar download report. Als je afstudeert aan de Kansas State University, is het belangrijk dat je weet welk academisch beleid van invloed is op je studiedossier. Wat is duurzame inzetbaarheid en wat is duurzaam werk?. Duurzame inzetbaarh. - (F) Twee eenheden algebra, één eenheid meetkunde en één halve eenheid goniometrie. N2 Een leven lang inzetbaar? is een uitgave van Vakmedianet in Alphen aan den Rijn. - (E) Pre-arbeidstherapie. Er verschijnt een venster met een lijst van de andere deelnemers. Y oppervlaktewetenschap.

eBook - Een leven lang inzetbaar?

Noté 5 Achetez Een leven lang inzetbaar? duurzame inzetbaarheid op het werk interventies best practices en integrale benaderingen de De Lange Annet H. Als DIP coach leer je je coachee om met zichzelf in gesprek en reflectie te gaan en in ondernemende actiemodus te komen. Leven Lang Ontwikkelen T 06 1489 0451 Radboud Dam coördinator Leven Lang Ontwikkelen E levenlangontwikkelenhva.nl. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt.

Robert Heinlein-romans gerangschikt.


Bekijk online e readers en Ebooks Een leven lang inzetbaar? PDF. Nieuws e Reader Annet H. de Lange ; Beatrice I.J.M. van der Heijden.

Annet H. de Lange ; Beatrice I.J.M. van der Heijden Een leven lang inzetbaar? e-boeken downloaden.

Een Leven Lang Inzetbaar

Updated: 02.12.2021
  • Een leven lang inzetbaar?
    Annet H. de Lange ; Beatrice I.J.M. van der Heijden
  • thumbnail Een leven lang inzetbaar?
    Annet H. de Lange ; Beatrice I.J.M. van der Heijden
DMCA | Contact